Dagus Byggnads AB

Tjänster / Radgarage 

Radgarage

Du vet väl om att styrelsen i en bostadsrättsförening eller samfällighet har ansvaret för säkerheten i de gemensamma lokalerna? Vi säkerställer att ert radgarage uppfyller både säkerhetskrav och funktionella förväntningar. Våra tjänster omfattar besiktning, underhåll och renovering av befintliga radgarage, oavsett om du representerar en bostadsrättsförening, samfällighet eller en offentlig institution.

 Dags att bygga nytt? Vare sig ert gamla garage behöver byggas om från grunden eller om ni inte har något garage sedan tidigare så bygger vi kostnadseffektivt på totalentreprenad och hjälper till med allt från rivning och projektering till byggnation. Våra moderna radgarage håller hög kvalitet och finns i flera olika utformningar.

Varje radgarage har sina unika förutsättningar, från tomt och markbeläggning till budgetrestriktioner. Med vår specialiserade projektledning stöttar vi dig genom Bygglov och val som utförande, kulör och laddstolpar. Alltid med en strävan om högsta möjliga kvalitet och med varje detalj noggrant planerad och genomförd.

Hur går det till?

Rådgivning

Vi besöker er för att se förutsättningarna

Renovering

Vi tar fram en prisbild där helheten ingår

Totalentreprenad

Vi utför allt från start till klart

Byggarbetare vid radgarage

Är ert radgarage i behov av besiktning?

Att tänka på

Finansiering

Hur ser förutsättningarna ut och vad är tillåtet att göra på plats?

Kontrollera tomtkartan och ta kontakt med din kommun så slipper ni överraskningar längre fram

Garagetyper

Radgarage med bakåtlutande pulpettak och infart på en sida

Bakåtlutande pulpettak 3°

Infart på en sida

Radgarage med framåtlutande pulpettak och infart på en sida

Framåtlutande pulpettak 3°

Infart på en sida

Radgarage med sadeltak och infart på två sidor

Sadeltak 3°

Infart på två sidor

Radgarage med sadeltak och infart på en sida

Sadeltak 22°

Infart på en sida

Radgarage med sadeltak och infart på en sida

Sadeltak 10°

Infart på en sida