Dagus Byggnads AB

Tjänster / Byggprojektledning 

Byggprojektledning

Släpp stressen med projektledning och låt oss bära lasset! Minimera risken för förseningar och kostnadsöverdrag samtidigt som du maximerar produktiviteten och effektiviteten. Vi tillhandahåller transparenta rapporter och uppdateringar under hela projektet, så att du alltid är uppdaterad med framstegen. 

Med oss vid rodret kan du förvandla byggprocessen till en sömlös, välordnad resa.
Vi förstår byggprocessens komplexitet och erbjuder omfattande lösningar som säkerställer att varje detalj är noggrant planerad och genomförd.  

Varje byggprojekt har sina egna utmaningar och krav. Med specialiserad projektledning hjälper vi dig navigera budgetramar, deadlines och leverantörsförhandlingar och strävar alltid efter högsta möjliga kvalitetsstandard.  

Hur går byggprojektledningen till?

Förstudie

Definierar projektets omfattning och förutsättningar fram till överlämning till byggherre 

Projektering

Från inhämtande av handlingar och expertutlåtanden till bygglovsansökan och leverantörsupphandling 

Genomförande

Vi står för byggledning för en säker och effektiv byggarbetsplats, från byggstart till slutbesiktning och rapportering. 

Tre byggarbetare på tak under byggprojektledning

Vad behöver ni hjälp med?

Vi står för

 Tydlig kommunikation mellan inblandade

Resurshantering

Kvalitetskontroller

Entreprenad utförd i enlighet med gällande lagar och regler 

Dokumentation