Dagus Byggnads AB

Tjänster / Energieffektivisering 

Energieffektivisering

Att bygga för framtiden är en viktig del av vårt arbete och vi hjälper dig gärna minska ditt miljöavtryck samtidigt som du sänker dina energikostnader. Vi gör energieffektivisering för en rad olika typer av fastigheter, inklusive kontorsbyggnader och bostadsrättsföreningar.  

Varje fastighet har unika förutsättningar och kräver sina anpassade lösningar. Därför erbjuder vi tjänster som sträcker sig från att installera teknik för att reducera energianvändningen som varmluftåtervinning och solpaneler, till att genomföra förbättringar som optimerar fastighetens värmehållning, som byte av fönster och tak.  

Vi vägleder er genom processen och ser till att er fastighet uppfyller eller överträffar de gällande standarderna.  Med användaren i fokus bygger vi lösningar som minskar driftskostnader och gynnar miljön, helt anpassat efter era förutsättningar.  

 Dags att bygga nytt? Vare sig ert gamla garage behöver byggas om från grunden eller om ni inte har något garage sedan tidigare så bygger vi kostnadseffektivt på totalentreprenad och hjälper till med allt från rivning och projektering till byggnation. Våra moderna radgarage håller hög kvalitet och finns i flera olika utformningar.

Varje radgarage har sina unika förutsättningar, från tomt och markbeläggning till budgetrestriktioner. Med vår specialiserade projektledning stöttar vi dig genom Bygglov och val som utförande, kulör och laddstolpar. Alltid med en strävan om högsta möjliga kvalitet och med varje detalj noggrant planerad och genomförd.

Exempel på energieffektivisering

Solceller

Med solceller kan fastigheten alstra förnybar energi som kan användas i huset eller säljas till en elleverantör 

Frånluftsåtervinning

Varm frånluft i ventilationen kan användas för uppvärmning och fungerar på alla fastigheter som har ett ventilationssystem. 

Nya ytskikt

En energieffektiv byggnad sänker driftskostnaderna. Sänk läckaget av värme med nya fönster, fasader och tak.  

Medarbetare monterar plywoodskivor på fasad av takkupa

Hur ser era energibehov ut?

Att tänka på

Vi står gärna för både installation och löpande underhåll av grön teknik. 

Enligt miljöbalken ska alla som driver en verksamhet vidta försiktighetsåtgärder för att motverka skador på miljön. 

Läs mer om energideklaration på Boverkets hemsida