Dagus Byggnads AB

Tjänster / Lokalanpassning 

Lokalanpassning

Lokalanpassning kan innebära allt från att bygga om ytor, installera utrustning och förbättra belysning, till att uppdatera omklädningsrum eller lunchrum och skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete och välbefinnande. En effektivt utformad lokal påverkar både produktivitet och medarbetare positivt. Vi bygger med användaren i fokus och anpassar oss efter er verksamhet vare sig du anlitar oss mellan hyresgäster eller om ytorna är i bruk.   

Vi har stor erfarenhet av lokalanpassning av bland annat verkstäder, kontor och bilhallar. Med vårt kunnande inom projektledning och entreprenad är vi ett tryggt val för ombyggnation av både kommersiella lokaler och offentlig verksamhet, till exempel när en verksamhet växer eller förändras. Förutom de behov som är specifika för verksamheten finns det ofta branschspecifika regler att förhålla sig till. Har du inte 100% koll på vad som gäller för din bransch kan du vara lugn, vi hjälper dig på vägen. 

Exempel på lokalanpassning

Bilhallar

Volvos kriteriekrav gör att många bilhandlare fått nya förutsättningar att följa, en omställning som vi gärna hjälper till med.

Verkstäder

Säkerhet, funktionalitet och ergonomiVerktyg och maskiner ska finnas lättillgängliga, arbetsstationer ska vara säkra, väl belysta och underlätta arbetsflödet.

Tak- och fasadbyte

Våra cementbaserade fasadskivor kan anpassas helt efter dina preferenser och ger underhållsfrihet under många år. Vi utför också takbyten med samma höga kvalitet.  

Byggarbetare i industrilokal

Har ni
behov av lokalanpassning?

Att tänka på

Spara tid och arbete med totalentreprenad 

Vi hjälper dig från idéförslag till ombyggnation och montering 

Vad har du för behov och vad har du tillåtelse att göra med din anläggning?  

Vissa ändringar kräver detaljplan och bygglov. Vi kan göra förstudien och ta fram nödvändiga handlingar. Läs mer om Byggprojektledning