OM OSS

Dagus Byggnads AB grundades av Daniel Gustafsson, som framgångsrikt drivit fastighetsanknutna verksamheter sedan 2005, och Michael Hjelm, med många års erfarenhet i byggbranschen. Tillsammans såg vi hur ett byggföretag skulle kunna drivas på ett mer lyhört och engagerat sätt. Med hjälp av våra koncernsyskon* kan vi hjälpas åt och tillsammans se vad marknaden behöver och efterfrågar, hösten 2020 blev idéerna verklighet. Från starten är vi sju medarbetare, med ambitioner att växa stabilt i en region präglad av framtidstro och entreprenörskap. 

*Dagus Byggnads är en del av Daguskoncernen, som omsatte ca 125 miljoner kronor 2019.