Dagus Byggnads AB

ISO 45001 fokuserar på arbetsmiljö och säkerhet. Den är utformad för att hjälpa företag att skapa en säkrare och hälsosammare arbetsplats genom att förebygga arbetsplatsolyckor och sjukdomar.

ISO 9001 är en kvalitetsledningsstandard. Den ställer krav på organisationens kvalitetshanteringssystem och fokuserar på kundnöjdhet och leverans av produkter och tjänster som uppfyller kundens krav samt gällande lagstiftning.

ISO 14001 fokuserar på miljöledning. Detta innebär att organisationer utformar sina processer på ett sätt som minimerar deras miljöpåverkan och ständigt förbättrar sin miljöprestanda.

Att vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 standard bekräftar att vi följer de bästa internationella praxis inom respektive område.

Som ISO 9001-certifierade har vi bevisat att vi kan leverera tjänster och produkter av hög kvalitet, vilket minskar risken för fel och förseningar.

Med ISO 14001-certifikatet kan du vara säker på att vi har engagerat oss för att minska vår miljöpåverkan, vilket bidrar till hållbarhet och uppfyller lagkrav och föreskrifter.

ISO 45001-certifieringen kommer vi att påbörja Q3 2023 där garanterar att vi tar hälsa och säkerhet på allvar på samtliga av våra byggarbetsplatser och kontor, vilket minskar risken för olyckor och skador.

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete med kvalitetsstyrning, säkra byggarbetsplatser och hållbarhet.